Zasady funkcjonowania

Struktura organizacyjna

W skład Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wchodzą:

1. Dział Usług obejmujący

a) Zespoły ratownictwa medycznego,
b) Wyjazdowa opieka zdrowotna,
c) Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
d) Zespół sanitarny typu „N” (neonatologiczny),
e) Zespoły transportu sanitarnego, zespoły transportu medycznego,
f) Magazyn leków,
g) Magazyn aparatury i sprzętu medycznego,
h) Pracowników obsługi.

2. Dział Statystyki, Dokumentacji Medycznej, Organizacji, Nadzoru i Szkoleń,
3. Dział Ekonomiczno-finansowy,
4. Dział Kadr,
5. Dział Transportu Sanitarnego,
6. Dział Zaopatrzenia, spraw administracyjno- eksploatacyjnych, p.poż. i zamówień
publicznych,
7. Samodzielne stanowiska: ds. informatyki, ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora utrzymania systemu zarządzania jakością,
ochrony danych osobowych, Radca prawny.

Data wprowadzenia: 2003-06-10 16:47:51
Data modyfikacji: 2023-02-09 07:55:16
Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content