Zasady funkcjonowania

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu należy w między innymi:

1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jako dysponent następujących jednostek ratownictwa medycznego:

a) specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego,

b) podstawowych zespołów ratownictwa medycznego,

2/ udzielanie świadczeń przez zespół sanitarny typu „N”

3/ udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, a w szczególności w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

4/ wykonywanie transportów sanitarnych, transportów medycznych,

5/ zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych okolicznościowychzbiorowiskach ludzi na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub umowami cywilno-prawnymi,

6/ uczestnictwo w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu,

7/ prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami o zakładach opieki zdrowotnej,

8/ uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

9/ edukacja osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego oraz prowadzenie innej działalności szkoleniowej i wdrożeniowej w zależności od możliwości zakładu i aktualnego zapotrzebowania,

10/ prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

11/ uczestniczenie w realizacji Programów Zdrowotnych,

12/ prowadzenie działalności gospodarczej,

13/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów i zawartych umów cywilno-prawnych.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 12:47:27
Data modyfikacji: 2023-02-09 08:10:45
Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content