ORGANY

Dyrektor

p.o. Dyrektora mgr Elżbieta Cieślak

Telefon: (+48 48) 362-48-47

1. Dyrektor – odpowiedzialny za zarządzanie zakładem – Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje z Dyrektorem RSPR stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno- prawną.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

4. Dyrektor kieruje Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
3) Głównego Księgowego,
4) Przełożonej Pielęgniarek,
5) Kierownika Działu Usług i Ambulatorium,
6) Kierownika Działu Transportu,
7) Kierownika Działu Statystyki, Dokumentacji Medycznej, Organizacji, Nadzoru i Szkoleń,
8) Kierownika Działu Kadr.

9) W razie nieobecności Dyrektora w sprawach medycznych zastępstwo sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inny wskazany pracownik.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:00:13
Data modyfikacji: 2023-02-09 08:04:26
Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content