Zasady funkcjonowania

Mienie jednostki

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU:

Podmiotem tworzącym i organem nadzorującym jest Rada Miejska w Radomiu
adres: ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom

MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE:

1. Mienie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego obejmuje własność i inne prawa majątkowe, wydzielone z mienia państwowego i komunalnego.

2. Wartość majątku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego określają:

– fundusz założycielski – 2 074 510,92 PLN,

– fundusz zakładu – 2 264 995,19 PLN.

3. Fundusz założycielski Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego stanowi wartość wydzielonego zakładowi mienia państwowego i komunalnego.

4. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

5. Fundusz założycielski zwiększają przekazane z budżetu państwa, dotacje na inwestycje i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetów gmin na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczonego na cele rozwojowe .

6. Fundusz zakładu zwiększa się o:

1/. nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodem a kosztami działalności ,

2/. amortyzację majątku trwałego,

3/. dotacje budżetowe,

4/. środki z innych źródeł.

7. Fundusz zakładu zmniejsza się o :

1/. straty bilansowe,

2/. umorzenie majątku trwałego,

3/. kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:06:29
Data modyfikacji: 2016-08-19 09:05:40
Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content