Jednostki współpracujące

W wykonywaniu zadań RSPR współpracuje ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności z:

1/ zakładami opieki zdrowotnej,

2/ jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,

3/ jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego,

4/ innymi jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra
właściwego do Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej,

5/ Specjalistycznymi Organizacjami Ratowniczymi,

6/ innymi Instytucjami nie wymienionymi w poz. 1-5.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:22:43
Data modyfikacji: 2023-02-09 08:12:35
Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content