Serwis

Skrzynka Podawcza

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 par. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071 -dalej KPA)
pogotowie@pogotowie.radom.pl

Art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione – de lege lata – Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym – in officio – dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. W pozostałych przypadakch Jednostka może traktować wnioski w trybie Art 39 index 1 par. 1 KPA, lub pozostawiać je bez odpowiedzi.

Data wprowadzenia: 2010-05-12 09:59:58
Data modyfikacji: 2023-02-09 08:14:08
Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content