Zasady funkcjonowania

Statut

ZASADY FUNKCJONOWANIA PODMIOTU:

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej /DZ.U. nr 112 poz 654/,

2/ innych obowiązujących przepisów prawnych,

3/ statutu, uchwalonego przez Radę Społeczną i zatwierdzonego przez Radę Miejską w Radomiu

Data wprowadzenia: 2003-06-11 12:38:00
Data modyfikacji: 2003-06-11 12:57:32
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content