DANE

: Biuletyn Informacji Publicznej

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Adres: woj. mazowieckie, pow. radomski 26-600 Radom ul. Tochtermana 1

Adres e-mail pogotowie@pogotowie.radom.pl

Numer telefonu: +48483626389

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

NAZWARadomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
LOKALIZACJAwoj. mazowieckie, pow. radomski
KOD26-600
MIEJSCOWOŚĆRadom ul. Tochtermana 1
KONTAKTtel./fax (+48 48) 362-48-47
e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
p.o. DYREKTORAmgr Elżbieta Cieślak
tel.(+48 48) 362-48-47
ZASTĘPCA DYREKTORA DS LECZNICTWAlek. med.  Marcin Czubak
tel. (+48 48) 362-48-47
GŁÓWNY KSIĘGOWYmgr Mariola Nowocień
tel. (+48 48) 362-63-89
KIEROWNIK DZIAŁU USŁUG I AMBULATORIUMlek. med. Jan Smutek
tel.(+48 48) 362-48-47
p.o. PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK  mgr Małgorzata Kędzierska-Abidi
tel. (+48 48) 362-48-47
STATUS PRAWNYSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rejestr podmiotów leczniczych prowadzony przez
Wojewodę Mazowieckiego – księga rejestrowa nr 000000009171
Krajowy Rejestr Sądowy – numer KRS: 0000096809

Opublikował(a): MagdaPrafari

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana:

Skip to content