Biuletyn Informacji Publicznej  Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu  www.pogotowie.radom.pl
Informacje podstawowe
Dane
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Rada Społeczna
Zasady funkcjonowania
Statut
Organizacja jednostki
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Udostępnianie informacji
Mienie jednostki
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Inne
Przetargi
Oświadczenia
Jednostki współpracujące
Informacje nieudostępnione
Serwis
Redakcja
Skrzynka Podawcza
Instrukcja obslugi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane
RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
NAZWA Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. radomski
KOD 26-600
MIEJSCOWOŚĆ Radom ul. Tochtermana 1
KONTAKT

tel./fax (+48 48) 362-48-47
e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl

DYREKTOR

lek. med. Piotr Kowalski
tel. (+48 48) 362-48-47

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Wojciech Marek Puton
tel. (+48 48) 362-63-89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Bieniek
tel. (+48 48) 362-63-89

KIEROWNIK DZIAŁU USŁUG I AMBULATORIUM

lek. med. Jan Smutek
tel. (+48 48) 362-48-47

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

ZASTĘPCA PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

mgr Bożena Rychter
tel. (+48 48) 362-48-47

mgr Renata Kowalska
tel. (+48 48) 362-48-47

STATUS PRAWNY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rejestr podmiotów leczniczych prowadzony przez
Wojewodę Mazowieckiego - księga rejestrowa nr 000000009171
Krajowy Rejestr Sądowy - numer KRS: 0000096809
 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-10 12:46:39 Informację zaktualizowano 2012-07-30 14:45:17, wprowadzający: Ala Gregorczyk
wersja do druku